powieksz zero pomniejsz

Zmiany w sprawie ochrony danych osobowych – RODO

rodo,

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

 

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie, nr Regon 001356029 z siedzibą przy ul. Litewskiej 20, 71-344 Szczecin, zwany dalej KSI START

Dane kontaktowe

Z KSI START można się skontaktować:

 1. poprzez adres e-mail: start-szczecin@post.pl,
 2. telefonicznie pod numerem: 91 383 74 30, 
 3. pisemnie: Klub Sportowy Inwalidów START ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez KSI START w celach:

 1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
 2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
 3. przeprowadzanie projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Szczecin, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, których celem jest promocja miasta oraz promocja sportu osób niepełnosprawnych,
 4. Wykonywanie umów zawartych ze Sponsorami.
 5. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
 6. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez KSI START:

 1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 3. przeprowadzanie projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Szczecin, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, których celem jest promocja miasta oraz promocja sportu osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 4. Wykonywanie umów zawartych ze Sponsorami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 5. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 6. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat od dnia zakończenia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez KSI START:

 1. osobom upoważnionym,
 2. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
 3. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Aktualności

15 medali Szczecińskich Lekkoatletów na MP w Bydgoszczy

Dodano: 15.06.2018 14:05

Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, które odbył się w dniach 08-10.06.2018 r. w Bydgoszczy, zakończyły się dla Szczecińskich zawodników ogromnym sukcesem. Reprezentanci Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie zdobyli 15 medali.     Medalistami zawodów zostali:  Joanna Hańtzschel... Czytaj więcej»

12 medali Szczecińskich strzelców w Bydgoszczy

Dodano: 07.06.2018 13:54

W dniach 31.05 – 03.06.2018r. w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym.  Drużyna ze Szczecina wywalczyła 12 medali.     Srebrny medal zdobyła Jolanta Szulc w konkurencji R2 karabin pneumatyczny. Brązowy medal w P2 pistolet pneumatyczny... Czytaj więcej»

III miejsce Szczecińskich zawodników bocci!

Dodano: 28.05.2018 11:41

W dniach 25-27.05.2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyły się  VIII Ogólnopolskie Zawody Niepełnosprawnych w Bocci.     Nasi zawodnicy: Lidia Kowalczyk, Jan Gawroński, Daniel Pietras zajęli 3 miejsce w kategorii integracja. Od zajęcia wyższej pozycji... Czytaj więcej»

Wiosenne Integracyjne Zawody Sportowe

Dodano: 15.05.2018 11:58

Kolejne Integracyjne Zawody Sportowe zakończone sukcesem. Nadmorskie Pustkowo sprzyja wyjątkowym emocjom sportowym oraz wspaniałym wynikom sportowym naszych sportowców.       Wiosenne Integracyjne Zawody Sportowe odbyły się w dniach 11 – 13 Maja 2018 roku w Pustkowie. Uczestnicy mieli okazję... Czytaj więcej»

archiwum